• ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
    جشنواره فروش لوح آموزشي "پايه کاربري" فناوران به مدت يکماه شرکت کارانگر در نظر دارد به پاس اعتماد و همراهي شما عزيزان گرامي و به مناسبت توليد ويرايش دوم لوح آموزشي "پايه کاربري" سيستم جامع بنيان ، طرح تعويض و تخفيف اين محصول را به مدت يکماه آغاز نمايد.
  • ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
    ويرايش جديد لوح فشرده" آموزش پايه کاربري" سيستم جامع بيمه بنيان ، با تلاش مستمر کارشناسان کارانگر در راستاي پيشبرد اهداف آموزشي شرکت کارانگر و نشر دانش نرم افزار بيمه در سطح عمومي، تهيه و توليد گرديده است.